AMODIOZ GAINEZKA DESIRA FALTA

Otsailaren azken ostegunean DESIRA tailerrean hainbat lagun bildu ginen. Izenburua hausnartzen hasi ginen, batzuen ustez ironia hutsa zen, haien esanetan “momentu bero grinatsuak” egon badaude baina oro har maitasuna falta dela uste dute. Beste batzuentzat izenburua haien errealitatearen adierazgarri da, batez ere harreman luzeetan murgilduta daudenak komentatu zuten lehen garaiko desira desagertzen dela urteak aurrera joan ahala eta maitasun asko dagoen arren desira ez dela errez pizten.

IMG_20190228_192302

Sexualitatean maitasuna eta desira berezitu daitezke? Esperientzia erotikoa ez ahal maitasun ekintza bat? Maitasun bizipena ez ahal du erakarpen jolasaldirik? Zertarako bereizten dugu? Maitasun erromantikoaren ideala ez “zikintzeko”? Desira afektuen mundutik urruntzeko? Gorputza eta arima desberdintzen duen diskurtso ez ahal zaizue burura etortzen?

Desira/maitasuna zer den eta zertan bihurtuko dugun gure eskutan dago, Erich Fromm-ek esaten zuen bezala, maitatzen ikasten da. Beste “arte” bat bezala, tronpeta, matematika edo argazkigintza, esperientziak eta teoria izaten ikasten da. Beraz, jar gaitezken hausnartzen eta bizitzen nahi ditugun desirak/maitasunak.

IMG_20190228_211652

Anuncios

INDARKERIA MATXISTARI PLANTO!

35388893_1819736651398148_5400130868809302016_n

Imagen

AnitzEra izateko, maitatzeko…

Otras Sexualidades 2018.indd

Imagen

auto...

Imagen

MAIATZAK 17 MAYO

IMG-20180517-WA0025

Gaurko egun batez, 1990eko maiatzaren 17an, Osasunaren Mundu Erakundeko Batzar Nagusiak gaixotasun mentalen zerrendatik kendu zuen homosexualitatea. Harrezkero, maiatzaren 17a mugarri bilakatu da lesbiana, gay, trans, bisexual eta intersexualentzat. Egun bereziki esanguratsua da, kolektiboaren eskubideak aldarrikatzen dituzten eta haren aurkako bazterkeria borrokatzen duten ekimenen ikurra. Sexualitatea patologia bezala ikusten uzteak, pertsonen aniztasunari balioa ematea da, norbere identitateak, gorputzak eta desirak ez dira ez gaizoak, ez gaiztoak.

Tamalez kolektiboak mundu zabalean bizi duen egoera larria da, ez dezagun ahaztu LGTBI fobia gorrotoaren agerbide zabalduenetakoa dela, eta badirela 70 herrialde baino gehiago kode penalean jasota dutenak. Heriotza-zigorrarekin mehatxatuta dagoen herrialdeak ere badaude. Pertsona anitzen oinarrizko eskubideen kontrako erasoa da, harrera behar duten pertsona hauek lagundu ditzakegu asilo-eskaerak erantzuten.

Bistan da gure gizartean, bai legegintzaren alorrean bai gizartearen pentsamenduan urratsak egin direla. Ez gaitezen, ordea, engainatu: LGTBI fobia ez da desagertu eta egunerokotasunean ezarrita dago. Errealitate bortitz honek gogora ekartzen digu Ekai, 16 urteko gazte transexual Ondarrutarra, bere buruaz beste egin zuena, eta gaurko egunean bere senide eta lagunei besarkada bat bidali nahi diegu.

Uste dugu sexu eskubideak bermatzea guztion  ardura eta zeregina dela, eta lortzen ez dugun heinean ez dugu lortuko gizarte errespetutsuago, bidezkoago eta integratzaileago baterantz heltzea. Horregatik animatzen zaituztegu gaurtik hasita eta ekainak 28 bitartean egingo diren ekimenetan parte hartzera.

Con fecha 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.  Por eso esta fecha del 17 de mayo tiene desde entonces un valor  significativo para lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales como eje catalizador en favor de los derechos y contra la discriminación a la que a día de hoy debe hacer frente dicho colectivo. Despatologizar la sexualidad significa valorar la diversidad de las personas, porque nuestras identidades, cuerpos o deseos ni son perversos ni están enfermos.

Lamentablemente es un problema de ámbito internacional, no queremos pasar por alto la complicada situación a la que debe hacer frente el colectivo. La LGBTI fobia es una de las formas de odio más extendidas y que además se encuentra institucionalizada en los códigos penales de más de 70 países. Como olvidar los países que aún a día de hoy contemplan la posibilidad de pena de muerte para personas del colectivo LGTBI. Se trata de un ataque a los derechos fundamentales de millones de personas, personas que necesitan ser acogidas y a las que podemos ayudar respondiendo a sus solicitudes de asilo.  

Los avances habidos al respecto en nuestra sociedad son evidentes, tanto a nivel legislativo como en lo  social. Pero ello no debe llevarnos a engaño, y es que  la LGTBI fobia sigue siendo una realidad cotidiana, una realidad dramática que a Ekai, el joven transexual de Ondarru se le hacía tan dura que decidió suicidarse con apenas 16 años. Un día como hoy queremos ofrecer un brazo a sus familiares y amigos.

Consideramos que garantizar los derechos sexuales es una tarea compartida, una asignatura pendiente sin la que no se podrá construir una sociedad más respetuosa, justa e integradora. Por ello queremos animaros  a participar en las distintas iniciativas que se realizarán desde hoy  17 de mayo al 28 de junio, día del Orgullo LGTBI.

 

MILA ESKER ASIER SANTA(M)ARICA-RI BERE HITZALDIAN OSO GUSTURA ETA ASKO IKASI GENUEN ETA.

Pentsarazteko galdera ugari bota zizkigun,

Zergaitik dakizu neska zarela? Edo mutila?

Sexuekin identifikatzen ez garenak sexua hausnartzeko gaitasun berezia izan dezakegu?

Heterosexuala izatea jarrera politiko bat da?

Nola jartzen dira mutil izatearen identitateri mugak?

 

IMG_20180517_190755

 

 

 

 

Taller de Diversidad Funcional y Autodefensa Feminista

ASE  es un grupo de mujeres diversas interesadas en profundizar en los conocimientos sobre feminismo, diversidad sexual y funcional. La sexualidad y todas sus formas de expresión no deberían de necesitar de leyes ni de autodefensa feminista, pero mientras vivamos en un sistema machista para vivir libremente nuestras sexualidades y nuestras vidas en general, necesitamos tomar conciencia y para ello os invitamos a este taller.

CartelCAstellanioBilinguecartelEuskeraz

COMIC: “De sesión en sesión”

El curso pasado os invitamos a la presentación del “Saioz Saioa”, tras el éxito del cómic en las aulas decidimos hacerlo más accesible y este año lo hemos traducido.

Saioz Saioa / De Sesión en sesión  pincha aqui!!

Sin título

 

Bestalde eskerrak eman nahi diot Sara Lavadori eta baita Geuria aldizkariari komikia eta umeen sexu hezkuntzari eskeini dioten arretagatik.

 

Berbaz
GEURIA #039
 SAIOA HERNANDEZ 
2018ko martxoaren 1a
4
SAIOA HERNANDEZ
SEXOLOGOA
BASAURI
“Ezinbestekoa da haurreisexualitatearen mugak azaltzea,euren nahiei muzin egin gabe”
Basauriko sexu informazio bulegoko koordinatzailea da Saioa Hernandez sexologoa.Sexu hezkuntza eskoletan lantzeko komikia sortu du,
Saioz saio
 izenekoa
Sexualitatea gure bizitzaren parte eta osa-gaia da, baina ikasgeletan ez dauka izanbeharko lukeen presentzia. Zer esanahidauka sexualitate hitzak etxeko txikie-nentzat? Tabua ote da oraindik ere gurean?Zein da gurasook izan beharko genukeenpapera? Saioa Hernandezi zalantza eta kez-kez beteriko galderak bota dizkiogu eta ha-ren ekarpena oso probetxugarria izan da.
Zein da sexu hezkuntzaren xedea?
Gure gizartean ikasgai ez denez, umeekkostata ulertzen dituzte oinarrizko kon-tzeptuak, dena nahasten dute. Funtsez-koa da termino horiek bereiztea eta sexuaidentitatearekin eta eratze edo prozesubatekin lotzea. Aniztasunaren azalpenaere oso garrantzitsua da, gizonezkoa edoemakumezkoa izateko modu anitzak dau-dela eta bata zein bestearen ezaugarriakedozein pertsonatan eman daitezkeela.Gurean antzinako ereduak gailentzen diraoraindik ere eta gai askok tabu izaten ja-rraitzen dute. Ugalketan geratu ginen etasexua hori baino askoz gehiago da. Kon-tzeptu ezberdinei izena jarri eta esplikaziobat ematea da helburua.
Zer esanahi dauka sexua hitzak gauregungo haurrentzat?
Gehienei barregura ematen dieten hi-tzak (zakila, alua eta abar) etortzen zaiz-kie burura eta, lehen aipatu dudan bezala,ugalketa hutsa. Gutxik lotzen dute mai-tasunarekin edo desirarekin. Erakarpena,adibidez, nahiz eta lehen pertsonan bizi,ez dute sexuaren zaku berean sartzen. Zail
egiten zaie hainbat sentimendu identi
katu eta kokatzea.
Beharrezkoa ikusten duzu sexu-hezkun-tza irakasgai bihurtzea? Hutsunea han-dia omen da.
Bai, egiten diren gauzak oso puntualakdira eta garatu beharreko gaiak oso poto-loak direnez 10 edo 12 orduko programakmotz geratzen dira. Ez dezala inork pen-tsa hain denbora gutxian asko ikasiko du-tenik. Irakasgai bihurtzea urrun ikustendut, garai batean ‘herritartasun’ izenekoaezartzea eztabaidagai egon zelako politi-karien artean, baina sexualitatearena ez dainoiz mahai gainean egon. Kontutan hartubeharra dago erlijioa oztopo handia dela.
Zer esango zenieke seme-alabak sexuaskatasunean hezi nahi dituzten gura-soei? Gakorik? Gomendiorik?
Seme-alabak askatasunean heztea zaila daorokorrean eta sexualitateari dagokionezgauza bera gertatzen da; mugak erakutsieta azaldu behar dira, baina aldi berean eu-ren nahiei muzin egin gabe.Askotan gurasoek eurek asmatzen di-tuzte mugak. Ezin diegu umeen gurarieibeldurrarekin aurre egin. Teknologiakegoera erabat aldatu du eta helduen jarre-rak eramankorra izan behar du, umeei eu-ren kabuz hausnartzen utzi.
Komenigarria ote da, sexuaz hitz egitenari garenean, umeekin metaforak erabil-tzea?
Umearen arabera. Ume batzuek, nahiz etaoso txikiak izan, hitz-jokoak ulertzen di-tuzte, baina beste batzuek ez. Metaforakondo daude kontatu nahi dugunaren me-zua ulertu eta etorkizunean gogora deza-ten. Benetako mezua ulertzeko ez baldinbada, ez dira oso gomendagarriak.
Xedea umeek sexualitatea askatasunosoz bizitzea bada, zein izango litzatekeeurei zuzendutako azalpena?
Ez dut uste sexualitatea arratsalde bateanazaldu beharreko kontua denik, hots, ezda egun bateko azalpena. Eguneroko pro-zesua edo lana da, bizipenak eurekin ko-mentatu behar dira, normaltasun osoz.Adibidez, gure inguruko bi lagun maite-mintzen badira, hor maitasunaz hitz egi-teko aitzakia izango dugu edo, esaterako,gure semeari zakila tente jartzen bazaio,horri izen eta azalpen bat eman. Ez dauka-
“Ume gutxik lotzendute sexualitateamaitasunarekin edodesirarekin”
Saioz saio
 komikianumeen komentarioezgain, sexu identitateaeta aniztasuna lantzekodinamikak, azalpenaketa anekdotak daude”
 AIPUAK 
“Ez daukagu etxekotxikienekin sexuazhitz egiteko ohiturarik,eta hori da sexualitateaaskatasun osoz bizitzeko gakoetako bat”
testua
SARA LAVADO

 

 

 

 

 

 

Más

Anteriores Entradas antiguas