Taller de Diversidad Funcional y Autodefensa Feminista

ASE  es un grupo de mujeres diversas interesadas en profundizar en los conocimientos sobre feminismo, diversidad sexual y funcional. La sexualidad y todas sus formas de expresión no deberían de necesitar de leyes ni de autodefensa feminista, pero mientras vivamos en un sistema machista para vivir libremente nuestras sexualidades y nuestras vidas en general, necesitamos tomar conciencia y para ello os invitamos a este taller.

CartelCAstellanioBilinguecartelEuskeraz

Anuncios

COMIC: “De sesión en sesión”

El curso pasado os invitamos a la presentación del “Saioz Saioa”, tras el éxito del cómic en las aulas decidimos hacerlo más accesible y este año lo hemos traducido.

Saioz Saioa / De Sesión en sesión  pincha aqui!!

Sin título

 

Bestalde eskerrak eman nahi diot Sara Lavadori eta baita Geuria aldizkariari komikia eta umeen sexu hezkuntzari eskeini dioten arretagatik.

 

Berbaz
GEURIA #039
 SAIOA HERNANDEZ 
2018ko martxoaren 1a
4
SAIOA HERNANDEZ
SEXOLOGOA
BASAURI
“Ezinbestekoa da haurreisexualitatearen mugak azaltzea,euren nahiei muzin egin gabe”
Basauriko sexu informazio bulegoko koordinatzailea da Saioa Hernandez sexologoa.Sexu hezkuntza eskoletan lantzeko komikia sortu du,
Saioz saio
 izenekoa
Sexualitatea gure bizitzaren parte eta osa-gaia da, baina ikasgeletan ez dauka izanbeharko lukeen presentzia. Zer esanahidauka sexualitate hitzak etxeko txikie-nentzat? Tabua ote da oraindik ere gurean?Zein da gurasook izan beharko genukeenpapera? Saioa Hernandezi zalantza eta kez-kez beteriko galderak bota dizkiogu eta ha-ren ekarpena oso probetxugarria izan da.
Zein da sexu hezkuntzaren xedea?
Gure gizartean ikasgai ez denez, umeekkostata ulertzen dituzte oinarrizko kon-tzeptuak, dena nahasten dute. Funtsez-koa da termino horiek bereiztea eta sexuaidentitatearekin eta eratze edo prozesubatekin lotzea. Aniztasunaren azalpenaere oso garrantzitsua da, gizonezkoa edoemakumezkoa izateko modu anitzak dau-dela eta bata zein bestearen ezaugarriakedozein pertsonatan eman daitezkeela.Gurean antzinako ereduak gailentzen diraoraindik ere eta gai askok tabu izaten ja-rraitzen dute. Ugalketan geratu ginen etasexua hori baino askoz gehiago da. Kon-tzeptu ezberdinei izena jarri eta esplikaziobat ematea da helburua.
Zer esanahi dauka sexua hitzak gauregungo haurrentzat?
Gehienei barregura ematen dieten hi-tzak (zakila, alua eta abar) etortzen zaiz-kie burura eta, lehen aipatu dudan bezala,ugalketa hutsa. Gutxik lotzen dute mai-tasunarekin edo desirarekin. Erakarpena,adibidez, nahiz eta lehen pertsonan bizi,ez dute sexuaren zaku berean sartzen. Zail
egiten zaie hainbat sentimendu identi
katu eta kokatzea.
Beharrezkoa ikusten duzu sexu-hezkun-tza irakasgai bihurtzea? Hutsunea han-dia omen da.
Bai, egiten diren gauzak oso puntualakdira eta garatu beharreko gaiak oso poto-loak direnez 10 edo 12 orduko programakmotz geratzen dira. Ez dezala inork pen-tsa hain denbora gutxian asko ikasiko du-tenik. Irakasgai bihurtzea urrun ikustendut, garai batean ‘herritartasun’ izenekoaezartzea eztabaidagai egon zelako politi-karien artean, baina sexualitatearena ez dainoiz mahai gainean egon. Kontutan hartubeharra dago erlijioa oztopo handia dela.
Zer esango zenieke seme-alabak sexuaskatasunean hezi nahi dituzten gura-soei? Gakorik? Gomendiorik?
Seme-alabak askatasunean heztea zaila daorokorrean eta sexualitateari dagokionezgauza bera gertatzen da; mugak erakutsieta azaldu behar dira, baina aldi berean eu-ren nahiei muzin egin gabe.Askotan gurasoek eurek asmatzen di-tuzte mugak. Ezin diegu umeen gurarieibeldurrarekin aurre egin. Teknologiakegoera erabat aldatu du eta helduen jarre-rak eramankorra izan behar du, umeei eu-ren kabuz hausnartzen utzi.
Komenigarria ote da, sexuaz hitz egitenari garenean, umeekin metaforak erabil-tzea?
Umearen arabera. Ume batzuek, nahiz etaoso txikiak izan, hitz-jokoak ulertzen di-tuzte, baina beste batzuek ez. Metaforakondo daude kontatu nahi dugunaren me-zua ulertu eta etorkizunean gogora deza-ten. Benetako mezua ulertzeko ez baldinbada, ez dira oso gomendagarriak.
Xedea umeek sexualitatea askatasunosoz bizitzea bada, zein izango litzatekeeurei zuzendutako azalpena?
Ez dut uste sexualitatea arratsalde bateanazaldu beharreko kontua denik, hots, ezda egun bateko azalpena. Eguneroko pro-zesua edo lana da, bizipenak eurekin ko-mentatu behar dira, normaltasun osoz.Adibidez, gure inguruko bi lagun maite-mintzen badira, hor maitasunaz hitz egi-teko aitzakia izango dugu edo, esaterako,gure semeari zakila tente jartzen bazaio,horri izen eta azalpen bat eman. Ez dauka-
“Ume gutxik lotzendute sexualitateamaitasunarekin edodesirarekin”
Saioz saio
 komikianumeen komentarioezgain, sexu identitateaeta aniztasuna lantzekodinamikak, azalpenaketa anekdotak daude”
 AIPUAK 
“Ez daukagu etxekotxikienekin sexuazhitz egiteko ohiturarik,eta hori da sexualitateaaskatasun osoz bizitzeko gakoetako bat”
testua
SARA LAVADO

 

 

 

 

 

 

Más

AGUR MAITASUNA

Maitasun esperientziek edo bizipenek zer ematen digute?

Nola bukatu harremana modu jatorrean?

Harremana bukatzen denean… zer geratzen da?

 

Un paso más en la defensa de la diversidad, Mikele Grande

 

 

https://youtu.be/N90A1h3EcKU

LURRALDE EROTIKOA

Lurralde erotikoa

Donostialdean mugimendu erotikoa martxan da, sedukzio tailerrak, pintxo pote erotikoak eta  pasadan asteburuan ligodromo festa. Bertara 100 pertsona baino gehiago hurbildu ginen interes anitzekin, batzuk ligoteoaren jolasaldian arin eta errez aritu ziren, beste asWriteko gaueko azken orduetan hasi ziren jokoan.

Onartu beharra dago, euskal kulturan ligatzeak ez du lekurik. Ohartu eta onartu “puritanoak” garela eta gainera koadrilan gaudenean ligatzea ezinezkoa izaten dela, lagunak kontu hauetan ez dugu elkar laguntzen. Eta ni koadrilan joan nintzen.

Donostiarrek egindako ligatze jatorraren dekalogoan bitxikeri batzuk ezagutarazi nahi dizkizuet, interesa duzuenontzat 10 puntuak  dssirez facebook-ean aurkituko dituzue.

Haiekin bat nator, helbururik ez izatean dago mamia! Kontua ligatzearen jokoaz gozatzea baita.Eta adi zera esaten duten: “ez dugula ziurtzat joko harremanen intentsitatea areagotu behar denik”! Nik esango nuke ezta elkar ulertzen ari garenik ere!

Komunikazioan aparteko puntua hauxe iruditu zait; “ez dugu ezkutatuko seduzitzen ari garen pertsona egoera larrian jar dezaken informazio aipagarririk”. Adibideak burura etortzen zaizkigu ezta? Hainbat gauza jakin izan bagenu. Baina bestalde, non dago muga, zer esan beharra dago? Transexuala naizela? Orgasmorik gabekoa? Bikote irekia dudala?

Eta bukatzeko gogorarazten digute ligatzen gaudenean ez dugula pertsona errefusatzen, interesatzen ez zaizkigun proposamenak baizik. Norbere dekalogoa egitera gonbidatzen zaituztet, eta anitzera.desira-ren facebook-ean jartzera ea zer ateratzen den Hego Uribeko herrietan.

portada

DESIRA TALLER DEL DESEO

azaroakdesiratailerra

Imagen

ZORU PELBIKOA / SUELO PELVICO

Kaixo, oraingo honetan zoru pelbikoa sentitu, landu, garatu, disfrutatu eta indartzeko ariketa batzuk proposatzen dizuegu. Denbora hartu eta gozatu!!

Hola, en esta ocasión os proponemos sentir, cultiva, desarrollar, disfrutar y fortalecer el suelo pélvico. ¡Tomate tu tiempo y disfrútalo!

Anteriores Entradas antiguas